Bejegyzés

Szakmai program

TÁJÉKOZTATÓ

„Egész életen át tartó tanulás Sármellék és Alsópáhok településeken” címmel EFOP- 3.7.3-16-2017-00218 számú projekt valósul meg 2018. január 1 – 2019. december 31. között a Magyar állam és az európai unió 53,02 millió Ft támogatásával.

A projekt kedvezményezettje és a konzorcium vezetője SÁRMELLÉK Község Önkormányzata, konzorciumi partnere ALSÓPÁHOK Község Önkormányzata.

A projekt célja a kulturális intézményekben megvalósuló Egész életen át tartó tanulásHOZ HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA.

Készségek fejlesztése az egész életen át tartó tanulás érdekében, szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak, új típusú tanulási formák kialakítása. A kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, illetve közéletbe való visszatérés érdekében. Olyan tevékenységek támogatása, melyek képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítását szolgálják az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, és amelyek nem járnak végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével.

Célcsoport: LAKOSSÁG, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos helyzetűek körére (munkanélküliek, inaktívak).

Hátrányos helyzetű résztvevőnek számít:

 • munkanélküli háztartásban élő résztvevő,
 • egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevő / egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőtt,
 • intézményekben élő (pl. szociális bentlakás),
 • migráns, kisebbség,
 • fogyatékossággal élő résztvevő,
 • hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, marginalizálódott személy,
 • iskolai oktatásból lemorzsolódott,
 • GYED-en vagy GYES-en lévő,
 • alacsony végzettségű,
 • képesítés nélküli (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkező),
 • pályakezdő munkanélküli (minden olyan 25. év alatti személy, aki még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban)
 • 50 éven felüli életkorú személy

életen át tartó Tanulási programok választott típusai

Műhelyfoglalkozás meghatározás: Csoportos tanulási forma, melynek alapja a szakértő vezetőtől kapott tájékoztatás alapján önálló, illetve kollektív problémamegoldással végzett feladat-végrehajtás.

Minimumkövetelmények (12 havonta): Legalább havonta 1 alkalommal, legalább 10 fő részvételével. Alkalmanként 4 óra.

Foglalkozássorozat meghatározás: Tematikus, de nem szakkör formában megvalósított kompetenciafejlesztő foglalkozások.

Minimumkövetelmények (12 havonta): Legalább havi 2 alkalommal, alkalmanként 2 óra. Legalább 10 fő.

Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor meghatározása: Több napos, összefüggő, azonos résztvevői körrel zajló képzési folyamat, melyben a szakmai program és a szabadidős program szerves egységet alkot.

Minimumkövetelmények (12 havonta): Legalább 1 alkalommal, min. 20 fő, legalább 5 nap. Egy tábori napon min. 4 órás szakmai foglalkozás.

Klubfoglalkozás meghatározás: Hasonló érdeklődésű személyek tanulásának és művelődésének színhelye, jellemzően állandó tagsággal. Kötetlenebb, elsősorban a résztvevők aktivitására és kezdeményezőképességére alapozó foglalkozások megvalósítása a cél.

Minimumkövetelmények (12 havonta): Legalább heti 1 alkalommal, legalább 10 fő, alkalmanként legalább 2 óra.

Havi szakkör meghatározás: Olyan képzési forma, melyben azonos érdeklődésű személyek valamely téma, művészeti vagy tudományág, gyakorlati tevékenység mélyebb, alaposabb megismerése céljából vesznek részt.

Minimumkövetelmények (12 havonta): Legalább havi 1 alkalommal, legalább 6 fő részvételével. Alkalmanként min. 2 óra foglalkozás.

Heti szakkör meghatározás: Olyan képzési forma, melyben azonos érdeklődésű személyek valamely téma, művészeti vagy tudományág, gyakorlati tevékenység mélyebb, alaposabb megismerése céljából vesznek részt.

Minimumkövetelmények (12 havonta): Legalább heti 1 alkalommal, legalább 6 fő részvételével. Alkalmanként min. 1 órás foglalkozás.

TEMATIKÁK és foglalkozási formák – helyszínek és előadók

kertkultúra, kertművelés műhelyfoglalkozás (2 csoport)

havi 1×4 óra, 2 helyszínen, 2×12 hónap/alkalom – 2 x min. 12 fő

 • Sármellék, előadó: Csomós Ferenc
 • Alsópáhok, előadó: Csomós Ferenc

Környezetvédelmi szemléletformálás műhelyfoglalkozás (2 csoport)

havi 1×4 óra, 2 helyszínen, 2×12 hónap/alkalom – 2 x min. 12 fő

 • Sármellék, előadó: Csomós Ferenc
 • Alsópáhok, előadó: Csomós Ferenc

Fiatalok vállalkozóvá válása foglalkozássorozat (1 csoport)

havi 2×2 óra, 1 helyszínen 1×12 hónap – 1 x min. 10 fő

 • Sármellék, előadó: Gergely Gábor

TUDATOS PÉNZÜGYI MAGATARTÁS foglalkozássorozat (1 csoport)

havi 2×2 óra, 1 helyszínen 1×12 hónap – 1 x min. 10 fő

 • Alsópáhok, előadó: Szabó-Sipos Emese

kompetenciafejlesztés önismeret, konfliktus, kommunikáció foglalkozássorozat (2 csoport)

havi 2×2 óra, 2 helyszínen 2×12 hónap – 2 x min. 12 fő

 • Sármellék, előadó: Bodáné Horváth Anikó
 • Alsópáhok, előadó: Bodáné Horváth Anikó

szobrászati és festészeti Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor (2 tábor)

2 alkalom, legalább 5 nap, napi 1x min. 4 óra, 2 helyszínen – 2 x min. 25 fő

 • Sármellék
 • Alsópáhok

szenior önismereti klubfoglalkozás (2 csoport)

heti 1×2 óra, 2 helyszínen 2×40 alkalom – 2 x min. 12 fő

 • Sármellék, vezető: Ferge Józsefné
 • Alsópáhok, vezető: Kőrösi Borbála

számítástechnikai HAVI SZAKKÖR (2 csoport) – kezdő/haladó

havi 1×2 óra, 1 helyszínen 2×12 hónap – 2 x min. 10 fő

 • Sármellék, vezető: Tamásné Zsuppányi Andrea

BORÁSZATI HAVI SZAKKÖR (1 csoport)

havi 1×2 óra, 1 helyszínen 1×12 hónap – 1 x min. 10 fő

 • Sármellék, vezető: Bakos Sándor

MÉDIA HAVI SZAKKÖR (2 csoport) – Fényképezés/filmezés

havi 1×2 óra, 2 helyszínen 2×12 hónap – 2 x min. 10 fő

 • Sármellék, vezető: Bánáti György (fényképezés)
 • Alsópáhok, vezető: Kvárta Mátyás (filmezés)

SZÜLŐi HAVI SZAKKÖR (1 csoport)

havi 1×2 óra, 1 helyszínen 1×12 hónap – 1 x min. 10 fő

 • Sármellék, vezető: Józsa Katalin

BABA-MAMA HAVI SzAKkör (1 csoport)

havi 1×2 óra, 1 helyszínen 1×12 hónap – 1 x min. 10 fő

 • Alsópáhok, vezető: Katona Marianna

SPORT HAVI SZAKKÖR (3 csoport) – vízisport/szenior FOCI/asztalitenisz

havi 1×2 óra, 2 helyszínen 3×12 hónap – 3 x min. 10 fő

 • Sármellék, vezető: Boncföldi Károly (vízisport)
 • Sármellék, vezető: Szabó Zsolt (szenior foci)
 • Alsópáhok, vezető: Németh Ida (asztalitenisz)

GYÓGYtorna heti szakkör (2 csoport)

heti 1×1 óra, 2 helyszínen 2×40 alkalom – 2 x min. 10 fő

 • Sármellék, oktató: Horváthné Plótár Mónika
 • Alsópáhok, oktató: Barcza Renáta

gerinctorna heti szakkör (2 csoport)

heti 1×1 óra, 2 helyszínen 2×40 alkalom – 2 x min. 10 fő

 • Sármellék, oktató: Vinczéné Polgár Andrea
 • Alsópáhok, oktató: Barcza Renáta

jóga heti szakkör (2 csoport)

heti 1×1 óra, 2 helyszínen 2×40 alkalom – 2 x min. 10 fő

 • Sármellék, oktató: Papp Anikó
 • Alsópáhok, oktató: Füri Éva

Kreatív heti szakkör (2 csoport)

heti 1×1 óra, 2 helyszínen 2×40 alkalom – 2 x min. 10 fő

 • Sármellék, vezető: Balogh Anikó
 • Alsópáhok, vezető: Vajda Lászlóné

projekt VÁLLALÁSOK

Hátrányos helyzetű személyek bevonására vonatkozó vállalás:

A projekt keretében megvalósuló tevékenységek során a tanulási programokban részt vevő személyek
közül a hátrányos helyzetű személyek aránya 60%-ot meg kell haladjon
.

Sármelléki és alsópáhoki programokba bevonandó összes személyek száma: 365 fő (ebből 219 fő hátrányos helyzetű, ebből 136 fő sármelléki, 83 fő alsópáhoki lakos). Egy személy részt vehet több tanulási formában és programban, de projektenként egy bevont személynek számít. Törekedni kell arra, hogy a csoportok létszáma lehetőség szerint mindenhol haladja meg a kötelező minimumot!

2019. december 31-ig összesen 10 fő MUNKANÉLKÜLI és 21 fő INAKTÍV bevonása a feladat!

Tervezett mérföldkövek:

I. mérföldkő (2018. augusztus 31.) 73 fő bevonása

II. mérföldkő (2019. április 30.) 183 fő bevonása

III. mérföldkő (2019. december 31.) 365 fő bevonása

A projektrésztvevőkkel (szakkörök, rendezvények résztvevői) kitöltendő kötelező dokumentáció:

 • Hátrányos helyzet igazolására ESZA kérdőív vagy önkéntes nyilatkozat
 • Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez projektbe való belépéskor
 • Nyilatkozat személyes adatok felvételéhez a projektből való kilépéskor
 • Bevonást/részvételt igazoló lap (jelenléti ív) és/vagy résztvevők nyilatkozata (indikátorokhoz)
 • Képmás és hangfelvétel készítéséhez és felhasználásához hozzájáruló nyilatkozat

A projektben résztvevő oktató/előadó/szervezőtől kért dokumentumok:

 • Önéletrajz (minta alapján) és írásos árajánlat (vállalkozói vagy megbízásos minta alapján)
 • Tematika készítése – tanulási programonként 1 db          
 • Jelenléti ív vezetése (előadásonként/foglalkozásonként 1 db, hosszabb idejű eseménynél 2 db)
 • Fotódokumentáció készítése (min. 3 db fotó, ami a résztvevők számát, valamint a támogatott költségtételek megvalósulását támasztja alá, pl. előadó, szervező, használt eszközök, ellátás, stb.)
 • Kötelező arculati elemek alkalmazása (ESZA), projekttábla helyszíni kihelyezése (fotón is jól látható legyen).

Fenntartási kötelezettség: a projekt befejezésétől számított 3 évig évente legalább egy a projektben kifejlesztett tanulási program megvalósítása, évente beszámoló benyújtásával az Irányító Hatóság részére.

Szakmai vezető Alsópáhokon: Szabó Zsolt Szilveszter 30/575 6598

Projektmenedzser: Nagy Anita Lilla 30/989 5235 

Projektazonosító: EFOP-3.7.3-16-2017-00218

Projektcím: Egész életen át tartó tanulás Sármellék és Alsópáhok településeken

Kedvezményezett: Sármellék Község Önkormányzata, konzorciumi partnere Alsópáhok Község Önkormányzata

Egy hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük